Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlofformulier gebruiken. Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren.
Ziekmeldingen graag tussen 7.50 en 8.05 uur (graag telefonisch of via Parro als u niemand kunt bereiken). In niet-coronatijd houden we als richtlijn: koorts en buikgriep.