Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster:

Maandag tot en met donderdag:

08.30 – 14.15 uur

Vrijdag:

08.30 – 12.30 uur
De deur gaat om 08.20 uur open. 

Vakanties, studie- en lesvrije dagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studie- en lesvrije dagen van het team.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 03-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen 07-04 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04 /m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05 t/m 19-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 10-07 t/m 18-08-2023 

Studie- en lesvrije dagen 2022-2023

Maandag 31-10-2022 
Woensdag 22-02-2023
Donderdag 23-02-2023
Vrijdag 24-02-2023
Vrijdag 21-04-2023
Vrijdag 16-06-2023
Maandag 19-06-2023 

Activiteitenplanning
Augustus/September 2022
Informatiemoment: 30-8

Oktober/November 2022

Kinderboekenweek: 5-10 t/m 16-10

December 2022

Sinterklaas: 2-12
Kerstviering: 22-12

Januari 2023

Citoweken groep 1 t/m 7

Maart 2023

Schoolfotograaf: 15-3

April 2023

Paasviering: 6-4
Entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8
Koningsspelen: 14-4
Avondvierdaagse: 22-4 t/m 25-4

Mei 2023

Schoolreisje: 17-5

Juni 2023

Citoweken groep 1 t/m 7
Doorschuifmoment: 28-6
Kennismakingsochtend VO: 28-6

Juli 2023
Afscheid groep 8: 3-7

Contactmomenten
Spreekweek:

5-9 t/m 9-9
21-11 t/m 25-11
13-3 t/m 17-3
26-6 t/m 30-6  

Rapporten mee:

18 februari 2022
1 juli 2022

Kijkmomenten groep 1 t/m 3: Per thema wordt er een kijkmoment georganiseerd, waarbij ouders van de groepen 1 t/m 3 een kijkje kunnen nemen in de klas. Deze data worden apart aangekondigd via Parro of de Info.

Kijkmomenten groep 4 t/m 8: 18-1 en 27-3.  

 

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met Partou en SKA en Bzzzonder.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak