Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster:

Maandag tot en met donderdag:

08.30 – 14.15 uur

Vrijdag:

08.30 – 12.30 uur
De deur gaat om 08.20 uur open 

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 18 okt t/m 22 okt 2021
Kerstvakantie: 24 dec t/m 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie: 28 feb t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen: 15 apr t/m 18 apr 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartsdag en vrije dag: 26 t/m 27 mei 2022
2e Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 aug 2022

Studie- en lesvrije dagen 2020-2021

Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Vrijdag 19 november
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari
Woensdag 6 april
Vrijdag 24 juni
Maandag  27 juni

Activiteitenplanning
Augustus/september 2021
Informatiemoment

Oktober/November 2021
Kinderboekenweek: 6/10 t/m 15/10

December 2021
Sinterklaas: 3/12
Kerstviering: 23/12

Januari 2022
Citoweken groep 1 t/m 7

Maart 2022
Schoolfotograaf: 23/3

April 2022
Paasviering: 14/4
Entreetoets groep 7: 20/4 t/m 22/4
Eindtoets groep 8: 20/4 t/m 22/4
Koningsspelen: 22/4

Mei 2022
Avondvierdaagse: 16/5 t/m 19/5
Schoolreis: 25/5

Juni 2021
Citoweken groep 1 t/m 7

Juli 2021
Doorschuiven groepen: 29/6
Kennismakingsochtend VO: 29/6
Afscheid groep 8: 4/7

Contactmomenten
Spreekweek:

15 t/m 19 november 2021
21 t/m 25 februari 2022

Rapporten mee:
18 februari 2022
1 juli 2022

Inloopmoment kleuters:
Iedere dinsdag en donderdag van 08.20 uur – 08.45 uur

Kijkmomenten groep 3 t/m 8:
Nog nader te bepalen

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met Partou en SKA en Bzzzonder. Voor meer informatie, kijkt u op de website.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak