Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster:

Maandag tot en met donderdag:

08.30 – 14.15 uur

Vrijdag:

08.30 – 12.30 uur
De deur gaat om 08.20 uur open. 

Vakanties, studie- en lesvrije dagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studie- en lesvrije dagen van het team.

Vakantierooster 2023-2024
Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02 t/m 23-02-2024
Goede Vrijdag en Pasen 29-03 t/m 1-04-2024
Meivakantie 29-04 t/m 10-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 15-07 t/m 23-08-2024 

Studie- en lesvrije dagen 2023-2024

Donderdag 5-10-2023 
Maandag 23-10-2023
Woensdag 22-11-2023
Vrijdag 22-12-2023
Woe t/m vrijdag 14-02 t/m 16-02-2024
Woensdag 10-04-2024
Donderdag 20-06-2024
Vrijdag 21-06-2024 

Activiteitenplanning
Augustus/September 2023
Koffieochtend: 21-8
Informatiemoment: 30-8

Oktober/November 2023

Kinderboekenweek: 5-10 t/m 16-10
Koffieochtend: 31-10

December 2023

Sinterklaas: 5-12
Kerstviering: 21-12

Januari 2024

Citoweken groep 1 t/m 7
Schoolfotograaf: 10-1
Koffieochtend: 15-1

Maart 2024

Koffieochtend: 5-3
Paasviering: 28-3

April 2024

Eindtoets groep 8
Koningsspelen: 26-4

Mei 2024

Schoolreisje: 21-5

Juni 2024

Citoweken groep 1 t/m 7
Koffieochtend: 28-6

Juli 2024
Doorschuifmoment: 3-7
Kennismakingsochtend VO: 3-7
Afscheid groep 8: 8-7

Contactmomenten
Spreekweek:

4-9 t/m 8-9
27-11 t/m 1-12
4-3 t/m 8-3
24-6 t/m 28-6  

Rapporten mee:

13 februari 2024
19 juni 2024

Kijkmomenten groep 1 t/m 3: Per thema wordt er een kijkmoment georganiseerd, waarbij ouders van de groepen 1 t/m 3 een kijkje kunnen nemen in de klas. Deze data worden apart aangekondigd via Parro of de Info.

Kijkmomenten groep 4 t/m 8: 11-10-2023 en 22-04-2024.  

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met SKA en Bzzzonder.

 

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak

ABC Randenbroek
PWA Randenbroek is kernpartner van ABC Randenbroek. Scholen, kinderopvang en welzijnsorganisatie Indebuurt033 werken hierin samen om kinderen een goede en gezonde start te bieden, en ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Kijk voor meer informatie op Over ABC Randenbroek.