Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster:

Maandag tot en met donderdag:

08.30 – 14.15 uur

Vrijdag:

08.30 – 12.30 uur
De deur gaat om 08.20 uur open. 

Vakanties, studie- en lesvrije dagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studie- en lesvrije dagen van het team.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 03-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen 07-04 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04 /m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05 t/m 19-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 10-07 t/m 18-08-2023 

Studie- en lesvrije dagen 2022-2023

Maandag 31-10-2022 
Woensdag 22-02-2023
Donderdag 23-02-2023
Vrijdag 24-02-2023
Vrijdag 21-04-2023
Vrijdag 16-06-2023
Maandag 19-06-2023 

Activiteitenplanning
Augustus/September 2022
Informatiemoment: 30-8

Oktober/November 2022

Kinderboekenweek: 5-10 t/m 16-10

December 2022

Sinterklaas: 2-12
Kerstviering: 22-12

Januari 2023

Citoweken groep 1 t/m 7

Maart 2023

Schoolfotograaf: 15-3

April 2023

Paasviering: 6-4
Entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8
Koningsspelen: 14-4
Avondvierdaagse: 22-4 t/m 25-4

Mei 2023

Schoolreisje: 17-5

Juni 2023

Citoweken groep 1 t/m 7
Doorschuifmoment: 28-6
Kennismakingsochtend VO: 28-6

Juli 2023
Afscheid groep 8: 3-7

Contactmomenten
Spreekweek:

5-9 t/m 9-9
21-11 t/m 25-11
13-3 t/m 17-3
26-6 t/m 30-6  

Rapporten mee:

18 februari 2022
1 juli 2022

Kijkmomenten groep 1 t/m 3: Per thema wordt er een kijkmoment georganiseerd, waarbij ouders van de groepen 1 t/m 3 een kijkje kunnen nemen in de klas. Deze data worden apart aangekondigd via Parro of de Info.

Kijkmomenten groep 4 t/m 8: 18-1 en 27-3.  

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met SKA en Bzzzonder.


Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak

ABC Randenbroek
PWA Randenbroek is kernpartner van ABC Randenbroek. Scholen, kinderopvang en welzijnsorganisatie Indebuurt033 werken hierin samen om kinderen een goede en gezonde start te bieden, en ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Kijk voor meer informatie op Over ABC Randenbroek.