Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster:
Maandag tot en met donderdag:
08.30 – 14.15 uur
Vrijdag:
08.30 – 12.30 uur
De deur gaat om 08.20 uur open 

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie: 19 okt t/m 23 okt 2020
Kerstvakantie: 21 dec t/m 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie: 22 feb t/m 26 feb 2021
Goede Vrijdag en Pasen: 2 apr t/m 5 apr 2021
Koningsdag: 27 apr 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart)
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 aug 2021

Studie- en lesvrije dagen 2020-2021

Maandag 31 augustus
Maandag 26 oktober
Woensdag 11 november
Maandag 04 januari
Donderdag 04 februari
Vrijdag 05 februari
Dinsdag 06 april
Vrijdag 11 juni
Vrijdag 02 juli

Activiteitenplanning
Oktober/November 2020:
Kinderboekenweek: 30/09 t/m 9/10

Sinterklaas: 4/12
Kerstviering: 17/12

Januari 2021:
Voorleesdagen: 20/1 t/m 30/1

Maart 2021:
Lentekriebels: 15/3 t/m 19/3
Schriftelijk verkeersexamen: 29/3

April 2021:
Paasviering: 1/4
Schoolkamp: nog te bepalen
Schoolfotograaf: 14/4
Entreetoets groep 7: 20/4 t/m 22/4
Eindtoets groep 8: 20/4 t/m 22/4
Koningsspelen: 30/4

Mei 2021:
Avondvierdaagse: 17/5 t/m 20/5
Schoolreis: 25/9

Juni 2021:
Citoweken

Juli 2021:
Doorschuiven groepen: 7/7
Kennismakingsochtend VO: 7/7
Afscheid groep 8: 13/7

Contactmomenten
Informatiebijeenkomst begin schooljaar:
15/09 om 17.00 uur

Spreekweek:
12 t/m 16 oktober 2020
15 t/m 19 februari 2021

Rapporten mee:
12 februari 2021
05 juli 2021

Inloopmoment kleuters:
Iedere dinsdag van 08.20 uur – 08.45 uur

Kijkmomenten groep 3 t/m 8:
Nog nader te bepalen

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met Partou en SKA en Bzzzonder. Voor meer informatie, kijkt u op de website.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak