Privacybeleid

Op PWA Randenbroek  gaan we (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We leggen in onze administratie gegevens vast die nodig zijn om kinderen onderwijs te kunnen geven en ze te kunnen begeleiden. We registreren hun resultaten en doen verslag van de begeleiding. We slaan deze gegevens beveiligd op en niet iedereen mag er zomaar bij. We controleren jaarlijks of ze nog kloppen.
We gebruiken op school ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van dat materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie delen we alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling wettelijk verplicht is.
Hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen staat in het privacyreglement. U kunt dit bij de directie opvragen. Natuurlijk kunt u daar ook terecht met uw vragen over privacy.

Foto’s

Als wij foto’s (laten) maken van situaties op school, dan houden we rekening met de privacy van kinderen. We vragen ouders ook om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal dat zij maken van situaties op school. In de Parro-app geeft u uw wensen aan of u wel of niet wilt dat beeldmateriaal gebruikt wordt in de info, facebook, de schoolgids.