Onze ouders

Samen maken we de school, u bent als ouders net zo welkom op school als uw kind(eren). Wij investeren dan ook graag in ouderbetrokkenheid. Ook omdat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen, wanneer ze thuis worden ondersteund en gemotiveerd voor school.

We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. We hebben daarom regelmatig contact met u over de ontwikkeling van uw kind, in de spreekweek en in persoonlijke gesprekken.
Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme van ouders die onze teams ondersteunen, zowel binnen het onderwijs als daarnaast, in de medezeggenschapsraad en in de ouderraad.