Communicatie

De Info 

Dit is het informatieblad van onze school, dat twee wekelijks digitaal verspreid wordt. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden over activiteiten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden en informatie over zaken die in de komende weken zullen plaatsvinden.

Ouderinformatieavond

Op de ouderinformatieavond, die wij voor elke groep houden aan het begin van het schooljaar, informeren wij de ouders over de werkwijze in de groep, de leerstof, de methodes, etc. Tijdens het schooljaar houden wij voor de ouders van de groepen 7 en 8 nog een extra informatieavond, die gaat over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Startgesprekken

In één van de eerste weken van het schooljaar worden de startgesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen de ouders, het kind en de nieuwe leerkracht. In dit gesprek vertelt u ons zoveel mogelijk over uw kind. U mag van ons verwachten dat we veel verstand van onderwijs hebben, u hebt als geen ander verstand van hoe uw kind in elkaar zit. Door hier samen over te spreken, realiseren we een moment om elkaar te leren kennen, uw kind te leren kennen en samen het schooljaar goed te starten.

Spreekavond

Meerdere malen per jaar organiseren wij gespreksavonden. Op deze avonden kunt u samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van uw kind bespreken. U kunt de leerkrachten ook tussentijds spreken. Wij vragen u wel hiervoor een afspraak te maken, omdat de lessen op tijd horen te beginnen. Kijken in de klas Het is leuk om af en toe iets te proeven van de dagelijkse schoolpraktijk. Daarom zetten we de schooldeuren soms iets eerder open voor ouders om te zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn.

Rapporten

U ontvangt driemaal per jaar voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapport. Dit geeft een overzicht van de vorderingen in het leerproces in de afgelopen periode. De leerlingen van de groepen 1 en 2 ontvangen 2x per jaar een rapport. Het vertelt iets over het gedrag en de taalontwikkeling en voor de oudste kleuters ook over de ontwikkeling t.a.v. het voorbereidend lezen en rekenen, de motoriek en de expressie.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak