Communicatie

De Info 

Dit is het informatieblad van onze school, dat wekelijks via Parro verspreid wordt. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden over activiteiten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden en informatie over zaken die in de komende weken zullen plaatsvinden.

Ouderinformatiemiddag

Op de ouderinformatiemiddag, die wij voor elke groep houden aan het begin van het schooljaar, informeren wij de ouders over de werkwijze in de groep, de leerstof, de methodes, etc. 

Spreekavond

Twee keer per jaar organiseren wij een spreekweek. Op deze momenten bespreekt u samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van uw kind. U kunt de leerkrachten ook tussentijds spreken. Wij vragen u wel hiervoor een afspraak te maken, omdat de lessen op tijd horen te beginnen. 

Kijken in de klas 

Het is leuk om af en toe iets te proeven van de dagelijkse schoolpraktijk. Daarom zetten we de schooldeuren af en toe open voor ouders om te zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn.

Rapporten

U ontvangt twee keer per jaar voor de leerlingen een rapport. Dit geeft een overzicht van de vorderingen in het leerproces, de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in de afgelopen periode. 

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak