Ons onderwijs

Aan ieder kind op onze school willen wij onderwijs geven dat zo goed mogelijk past. Om dat te kunnen doen, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Gedurende het hele schooljaar nemen we de toetsen af die bij de diverse methodes horen. De resultaten van deze toetsen (die we bijhouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys) in combinatie met onze observaties, vertellen ons wat de onderwijsbehoefte van elke leerling is. Daarop passen wij ons handelen steeds weer aan.
Daarnaast meten we de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen met Cito-toetsen, en hun sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het observatie-instrument ZIEN!

Belangrijke pijlers voor ons onderwijs zijn:

Instructie
Kinderen leren het best begrijpen als ze een goede instructie krijgen. De leerkracht controleert of de kinderen de leerstof heeft begrepen, door vragen te stellen. De kinderen schrijven hun antwoorden op wisbordjes. Zo weet de leerkracht welke kinderen verlengde instructie nodig hebben en welke kinderen zelf aan het werk kunnen met de leerstof of moeilijkere leerstof. Tijdens de lessen maken de leerkrachten gebruik van coöperatieve werkvormen, want door samen te oefenen en uit te wisselen leer je meer.

Passend onderwijs, differentiatie en zicht op ontwikkeling
Onze school is klassikaal georganiseerd. Dat betekent niet dat alle kinderen op ieder moment op hetzelfde niveau werken. In de klas krijgen ze de leerstof die bij hen past. We werken dan ook afwisselend klassikaal, in groepjes met verschillende leerstof, en met individuele opdrachten waaraan ze zelfstandig werken. Door goed zicht te hebben op de ontwikkeling van kinderen plannen we in onze lessen in wie wat nodig heeft. We werken doelgericht. In de lessen zijn verschillende subgroepjes zichtbaar die de basisstof volgen, die extra verdieping nodig hebben of verlengde instructie nodig hebben. Door goed te kijken weten we bij welke kinderen we hiaten moeten wegwerken en welke kinderen al sneller door kunnen met dezelfde of verdiepende lesstof.

Kennisuitbreiding door woordenschatonderwijs
Kinderen leren makkelijker als ze veel kennis hebben van de wereld om zich heen. Daarom geven we woordenschatonderwijs. We bieden ongeveer 20 woorden en/of begrippen aan per week. De leerkrachten zijn geschoold om een woordenschatles op een interessante en uitdagende manier te geven. In elke klas is er een woordmuur met ook nog een uitdrukking van de week en extra lastige woorden.

Bibliotheek in school
Wij zijn blij met onze bibliotheek in school. Lezen is een belangrijke manier om je kennis uit te breiden en vanuit je stoel avonturen te beleven. Wij worden bijgestaan door onze leesconsulent en leescoördinator. Zij houden ons boekenbestand actueel en houden ons scherp om boeken te promoten.

Chromebooks voor extra oefenmomenten
De school beschikt over een professioneel computernetwerk. We werken veel met Chromebooks en tablets. De Chromebooks en tablets worden vooral ingezet ter ondersteuning bij spelling, taal of rekenen. Zo kunnen de kinderen leerstof ook op andere manieren en op hun eigen niveau oefenen. Daarbij krijgen ze direct feedback als ze een oefening klaar hebben.
Natuurlijk gebruiken de kinderen ze ook om informatie op te zoeken en teksten te werken. 

Creatieve ontwikkeling
We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen. In ons cultuurbeleidsplan hebben we beschreven op welke manier we handvaardigheid, teken, drama, dans en muzieklessen geven. Ook krijgen kinderen gastlessen van docenten van NEOS. Jaarlijks bezoekt elke groep een voorstelling.

Bewegen
Kinderen hebben behoefte aan bewegen. Bewegen is gezond. Kinderen krijgen 2 x per week gym. Op ons ruime plein is er 2 x per week een aanbod van Sportivate die de pauze nog aantrekkelijker maakt door uitdagende spellen.