De Prins Willem Alexanderschool is een christelijke buurtschool in de wijk Randenbroek. Een wijk met ouders en kinderen uit alle windstreken. Op onze school komen alle kinderen tot hun recht. Of je nu makkelijk leert of dat je extra ondersteuning nodig hebt, we begeleiden en stimuleren je, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. We bieden kinderen een brede ontwikkeling.

Vreedzame school

Waar de klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap.

Laat talent groeien!

Bij ons op school laten we talent van kinderen groeien. We ontwikkelen de kennis en vaardigheden van kinderen als het gaat om taal, lezen, schrijven en rekenen. We bieden kinderen kansen om hun kennis en ervaringen uit te breiden door de lessen van wereldorientatie, cultuureducatie, Engels en bewegen. We zijn een Vreedzame School en begeleiden onze kinderen in het opgroeien als wereldburger, waarbij je iets kan betekenen voor de ander.

Ons onderwijs in deze tijd
Wij kiezen ervoor kinderen veel te laten ervaren. Leren doe je samen met de leerkracht, samen met andere kinderen en soms alleen. Leren doe je door boeken te lezen, in je rekenschrift te werken, en door op je chromebook te oefenen, te overleggen met je maatje. We leren veel binnen, maar op gezette tijden doen we dit ook op ons prachtig groene schoolplein.

Uw kind aanmelden?

We hebben dit schooljaar (’23/’24) plaats in de groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!

Schoolgids

Alle informatie over onze school vindt u in de laatste versie van onze schoolgids.