Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt in Nederland volledig door de overheid bekostigd. Toch zijn er uitgaven waarvoor geen geld beschikbaar gesteld wordt: activiteiten als het eindfeest, het afscheid van groep 8, schoolreis, de sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

U ontvangt 1x per schooljaar een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald. Stichting Leergeld kan u tegemoet komen in de kosten. Meer informatie vindt u op www.leergeldamersfoort.nl.  

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak